About Us

HISTORY

ABOUT US

บริษัท ทรีดีเพ็ท(ไทยแลนด์) จำกัด Good For Us pet and the Planet ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำยาอาบน้ำสุนัขและแมว เพื่อน้องหมาน้องแมวของคุณ

บริษัท ทรี ดี เพ็ด (ไทยแลนด์) จำกัด

เพิ่งเริ่มก่อตั้งปี 2018 แต่เกิดจากความตั้งใจจริง ของนักลงทุนกลุ่มหนึ่งที่มีจุดประสงค์ และเป้าหมายเดียวกัน นั้นคือ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อสัตว์เลี้ยง พัฒนาสินค้า และเลือกใช้วัตถุดิบในประเทศไทย โดยเฉพาะ วัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อประเทศ หรือชื่อเสียงในประเทศไทย

โดยในต้นปี 2018 ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสูตรสมุนไพร ได้ค้นคว้า และค้นหาจนได้ สมุนไพรหลักของไทยในการนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์แรกของ 3DPETS นั้นคือ แชมพู และ คอนดิชั่นเนอร์

เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยง โดยใช้วัตถุดิบหลักในประเทศ โดยเฉพาะคุณค่าของสมุนไพรไทย เพื่อดีต่อสัตว์เลี้ยงใส่ใจต่อผู้ซื้อคือเจ้าของ และรักษาสิ่งแวดล้อม

  1. สร้างสิ่งที่ดีให้สัตว์เลี้ยง
  2. ค้นคว้าหาวัตถุดิบในประเทศเพื่อการผลิตและส่งออกที่ดีและมีประโยชน์
  3. สร้างรายได้ให้ชุมชนและงานในประเทศ
  4. สร้างชื่อเสียงให้สินค้าในปะรเทศ

“Good For Us pet and the Planet”

สิ่งที่ดี เริ่มจาก สิ่งที่ดีต่อ มนุษย์ผู้เลือกซื้อ

สิ่งที่ดี ต่อ สัตว์เลี้ยง เพื่อนมนุษย์

สิ่งที่ดี ต่อ สิ่งแวดล้อม โลกของเรา

ออฟฟิศ บริษัท ทรี ดี เพ็ด (ไทยแลนด์) จำกัด